Sözlükte "deneycilik" ne demek?

1. Bilginin gözlem, deneme ya da duyularla elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, usçuluk karşıtı.
2. Organizmayla durum ya da çevre arasında bir etkileşim olarak yaşantıya önem veren, bilgiyi simgelerle iletişimi yapılan denetimli ve yeniden düzenlenmiş yaşantı biçiminde düşünen çağdaş bir felsefe anlayışı, görgücülük, ampirizmdeneycilik

Deneycilik kelimesinin ingilizcesi

empiricism